Document
ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ
客服热线:0471-6515607 服务时间:周一到周五 9:00-12:00 14:30-17:30 登录 / 注册
首页 > 场馆预订 > 公告 > 公告详情

通知

发布时间:2020-09-21 17:15:21

广大健身群众:


      2020年9月24日--9月25日(周四--周五)7:00-18:00,羽毛球场地承接活动,在此时段晨练及羽毛球B馆暂不对外开放。

望大家相互转告。


               

                    内蒙古自治区全民健身服务中心

                                (内蒙古自治区体育馆)

                              2020年9月21日


footer