Document
ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ
客服热线:0471-6515607 服务时间:周一到周五 9:00-12:00 14:30-17:30 登录 / 注册
首页 > 场馆预订 > 公告 > 公告详情

通知

发布时间:2020-08-14 14:40:10

广大健身群众:

2020年8月14日下午--8月17日(周五--周一)篮球馆承接比赛,在此期间不对外开放。

望大家相互转告。

               

                    内蒙古自治区全民健身服务中心

                                (内蒙古自治区体育馆)

                              2020年8月14日


footer