Document
ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ
客服热线:0471-6515607 服务时间:周一到周五 9:00-12:00 14:30-17:30 登录 / 注册
首页 > 场馆预订 > 公告 > 公告详情

通知

发布时间:2021-06-16 15:24:12

广大健身群众:

      2021年6月19日(周六)8点-14点,羽毛球B馆承接活动,在此期间暂不对外开放。

望大家相互转告。

               

                                                                      内蒙古体育馆

                                                                     2021年6月16日


footer